رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

We lay by some time ...
ساعت ۳:۳٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
LIFE AND ADVENTURES OF ROBINSON CRUSOEWe lay by some time upon this, only driving as the burning ship drove, waiting for daylight; when, on a sudden, to our great terror, though we had reason to expect it, the ship blew up in the air; and in a few minutes all the fire was out, that is to say, the rest of the ship sunk. This was a terrible, and indeed an afflicting sight, for the sake of the poor men, who, I concluded, must be either all destroyed in the ship, or be in the utmost distress in their boat, in the middle of the ocean; which, at present, as it was dark, I could not see. However, to direct them as well as I could, I caused lights to be hung out in all parts of the ship where we could, and which we had lanterns for, and kept firing guns all the night long, letting them know by this that there was a ship not far off.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
ما از سوی برخی از زمان بر این غیر روحانی ، فقط به عنوان کشتی سوزش رانندگی راند ،
در انتظار نور روز ؛ هنگامی که ، در ناگهان به وحشت بزرگ ما ، هر چند که ما
حال دلیل آن را انتظار داشت ، تا کشتی در هوا منفجر و در چند
دقیقه تمام شد آتش را ، که قرار است گفت ، بقیه کشتی غرق.
این وحشتناک بود ، و در واقع چشم afflicting ، به خاطر
مردان فقیر ، که ، من این نتیجه رسیدند ، یا باید به صورت همه در کشتی ، و یا تخریب
می شود در دورترین پریشانی در قایق خود ، در وسط اقیانوس ها ؛
که ، در حال حاضر ، تا آن را تاریک بود ، من نمی سازد. با این حال ، به مستقیم
آنها همچنین من می توانم ، من چراغ ها باعث می شود در همه نقاط آویخته
کشتی که در آن می توانیم ، و ما مجبور بودیم که برای فانوس ، نگهداری و پخت
اسلحه تمام شب های طولانی ، آنان را با اجازه می دانیم که این کشتی وجود داشته است
نه چندان دور کردن.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
لینک دائم نظر شما () نویسنده: بست