رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

We set out on the 5t...
ساعت ٩:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٩ 
We set out on the 5th of February from Ireland, and had a very fair gale of wind for some days. As I remember, it might be about the 20th of February in the evening late, when the mate, having the watch, came into the round-house and told us he saw a flash of fire, and heard a gun fired; and while he was telling us of it, a boy came in and told us the boatswain heard another. This made us all run out upon the quarter-deck, where for a while we heard nothing; but in a few minutes we saw a very great light, and found that there was some very terrible fire at a distance; immediately we had recourse to our reckonings, in which we all agreed that there could be no land that way in which the fire showed itself, no, not for five hundred leagues, for it appeared at WNW. Upon this, we concluded it must be some ship on fire at sea; and as, by our hearing the noise of guns just before, we concluded that it could not be far off, we stood directly towards it, and were presently satisfied we should discover it, because the further we sailed, the greater the light appeared; though, the weather being hazy, we could not perceive anything but the light for a while. In about half-an-hour's sailing, the wind being fair for us, though not much of it, and the weather clearing up a little, we could plainly discern that it was a great ship on fire in the middle of the sea.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
ما در خارج 5th of February از ایرلند تعیین می کنند ، و به حال باد بسیار عادلانه
باد برای برخی از روز است. همانطور که به یاد داشته باشید ، ممکن است در مورد 20th باشد از
یدلایمخیرات فوریه در شب ، هنگامی که همسر ، با تماشا ، در آمد
گرد خانه و گفت : ما او را دیدم فلش از آتش ، و شنیدم تفنگ
اخراج ؛ و در حالی که او به ما گفتن از آن ، پسر در آمد و گفت : ما
افسر کشتی دیگری شنیده. این همه ما ساخته شده را اجرا کردن بر ربع عرشه ،
جایی که برای ما در حالی که هیچ چیزی شنیده ، اما در چند دقیقه دیدیم خیلی
نور بزرگ و متوجه شد که برخی از آتش سوزی بسیار وحشتناک در آنجا بود
از راه دور ؛ بلافاصله ما رجوع به reckonings به حال ما ، که در آن همه ما
توافق شده است که می تواند وجود داشته باشد که هیچ سرزمین راه است که در آن آتش را نشان داد
خود را ، نه ، نه به خاطر پانصد لیگ ، برای آن در جنوب را ببینید. پس از
، ما به این نتیجه رسیدند که باید برخی از آتش سوزی در کشتی در دریا ؛ و به عنوان ، توسط ما
دادرسی سر و صدا از اسلحه درست قبل از ، ما به این نتیجه رسیدند که آن را نمی توانست باشد
دور کردن ، ما را مستقیما به سوی آن ایستاده ، در حال حاضر راضی شدند و ما
باید آن را ، به دلیل کشف بیشتر ما sailed ، بزرگتر نور
ظاهر شد ؛ هر چند آب و هوا گیج می شود ، ما نمی توانستند حس کردن هر چیزی
اما در حالی که برای نور. در حدود نیم ساعت قایق سواری است ، باد
برای ما عادلانه است ، اگر چه نه چندان از آن ، و آب و هوا صاف می شود
کوچک ، ما به سادگی می تواند از آن است که یک کشتی بزرگ در آتش سوزی در تمیز دادن بود
وسط دریا.


کلمات کلیدی: داستان کوتاه ، کتاب ، عکس ، فیلم
لینک دائم نظر شما () نویسنده: بست