رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

Whoever shall read t...
ساعت ٦:٢٢ ‎ب.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۱٠ 
Robinson Crusoe (Penguin Readers, Level 2)Whoever shall read these memorandums must be desired to consider that visits at sea are not like a journey into the country, where sometimes people stay a week or a fortnight at a place. Our business was to relieve this distressed ship's crew, but not lie by for them; and though they were willing to steer the same course with us for some days, yet we could carry no sail to keep pace with a ship that had no masts. However, as their captain begged of us to help him to set up a main-topmast, and a kind of a topmast to his jury fore-mast, we did, as it were, lie by him for three or four days; and then, having given him five barrels of beef, a barrel of pork, two hogsheads of biscuit, and a proportion of peas, flour, and what other things we could spare; and taking three casks of sugar, some rum, and some pieces of eight from them for satisfaction, we left them, taking on board with us, at their own earnest request, the youth and the maid, and all their goods.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
هر کس باید این هیئت باید مورد نظر را که در نظر گرفتن دفعات بازدید :
بازدیدکننده داشته است می خواهم در دریا سفر خود به کشور ، که در آن بعضی اوقات نمی
مردم اقامت یک هفته یا دو هفته یکبار در یک محل. های فعالیت کاری ما بود
تسکین خدمه این کشتی مضطرب است ، اما با دروغ نه برای آنان و اگر چه
آنها حاضر به راهنمایی کردن البته با ما همان را برای برخی از روزها ، با این حال ما
بدون بادبان می تواند برای حفظ همگامی با یک کشتی که نداشت masts ادامه می دهند. با این حال ،
به عنوان کاپیتان خود را از ما خواسته برای کمک به او را به راه اندازی یک عمده topmast ، و
نوع topmast به جلوی هیات داوران خود را افراشته ، ما انجام داد ، به عنوان آن بود ، توسط او دروغ
برای سه یا چهار روز ؛ و سپس با داشتن پنج هزار بشکه به او داده شده از گوشت گاو ،
بشکه گوشت خوک ، دو hogsheads از بیسکویت ، و نسبت نخود فرنگی ،
آرد ، و چه چیزهای دیگر می توانیم یدکی ؛ و گرفتن سه casks از
شکر ، برخی از نیشکر ، و برخی از هشت قطعه از آنها را برای رضایت ، ما
سمت چپ آنها ، مصرف در هیئت مدیره با ما ، با درخواست جدی خود را ،
جوانان و خدمتکار ، و کلیه کالاهای خود را.


لینک دائم نظر شما () نویسنده: بست