رابینسون کروزو

رابینسون کروزو

At the same time I o...
ساعت ۱:۱٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸۸/٦/۸ 
The Adventures of Robinson Crusoe.At the same time I ordered the mate to go into the great cabin, and see what condition the poor passengers were in; and if they were alive, to comfort them, and give them what refreshment was proper: and the surgeon gave him a large pitcher, with some of the prepared broth which he had given the mate that was on board, and which he did not question would restore them gradually. I was not satisfied with this; but, as I said above, having a great mind to see the scene of misery which I knew the ship itself would present me with, in a more lively manner than I could have it by report, I took the captain of the ship, as we now called him, with me, and went myself, a little after, in their boat.
گوگل ALPHA چنین ترجمه کرده است:
در همان زمان من دستور داد به همسر به کابین بزرگ برود ، و را ببینید
آنچه شرط مسافر فقیر بودند ؛ و اگر آنها زنده بود ، به
آسایش آنها ، و به آنها چه بود رفع خستگی مناسب : جراح و
به او پارچ بزرگ ، با برخی از آش که آماده شده بود
با توجه به ماته بود که در هیئت مدیره ، و از او سوال نمی کند
به تدریج آنها را بازگرداند. من با این راضی نشده بود ، اما ، به من گفت :
بالا ، داشتن یک ذهن بزرگ برای دیدن صحنه بدبختی که من می دانستم که
کشتی خود را به من با حال حاضر ، به شیوه ای زنده تر از من می توانم
آن را توسط گزارش ، در زمان من کاپیتان کشتی است و ما در حال حاضر او را به عنوان نامیده می شود ،
با من و خودم رفتم ، کمی پس از آن ، خود را در قایق.


لینک دائم نظر شما () نویسنده: بست